Social currencies

Social currencies zijn beleidsinstrumenten voor het bereiken van sociale doelen. Een social currency wendt ongebruikte capaciteiten in buurten aan en stimuleert buurtbewoners om gezamenlijk problemen in de buurt aan te pakken. Bij de inzet van social currencies wordt de samenwerking tussen stakeholders bevordert doordat hun gemeenschappelijke belangen worden nagestreefd. Zodoende worden betekenisvolle maatschappelijk effecten gerealiseerd.

Met social currencies kunnen verschillende doelen worden nagestreefd:

  • Veilige, leefbare en schone buurten
  • Het gedrag van bewoners sturen om meer betrokken te zijn bij de buurt
  • Aanmoedigen van burenhulp, informele zorg, en omzien naar elkaar
  • Zorg voor ouderen en vrijwilligerswerk vergroten
  • Lokale winkeliers en ondernemers een nieuwe impuls geven
  • Club- en verenigingsleven versterken
  • Achterstandsbuurten revitaliseren

Social currencies zijn technologisch gedreven oplossingen. Ze combineren timebanking (1 uur is een uur, los van hetgeen je doet) en loyaliteitprogrammas. De punten hebben een reële waarde. De transacties vinden plaats via websites, apps en middels NFC pasjes.

Hieronder kunt u een case study naar social currencies downloaden.