Een sterke regionale economie

strongerl local economies

Photo credit: Mark Dixon

Het midden- en kleinbedrijf kent moeilijke tijden door de financiële crisis. De concurrentie met grootwinkelbedrijven die niet gebonden zijn aan een regio, de outsourcing van productie en het verlies van gekwalificeerde arbeid hebben diepe sporen achtergelaten. De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar: hoge werkloosheid, krimpgebieden, winkelleegstand en de verschraling van dienstverlening.

Nieuwe instrumenten voor een regionale economie

Bedrijfsnetwerken met een eigen currency en regionale loyaliteitssystemen helpen dorpen en steden om meer vat te krijgen op de regionale economie. Lokale bedrijven kunnen de krachten bundelen en zijn samen sterker. Hierdoor groeit de zelfredzaamheid en de koopkracht binnen de regio. B2B currencies en retail currencies bestrijden werkloosheid, versterken lokale bedrijven en zorgen voor een veerkrachtige regionale economie.

Ontdek hoe wij kunnen helpen om uw economie te versterken!