Bijdragen aan een betere wereld

Photo credit: Timothy Takemoto

Photo credit: Timothy Takemoto

Het westerse consumptieniveau ligt ver boven wat onze planeet op de lange termijn aankan. “Een persoon in de Verenigde Staten zal, om 04:00 uur ‘s ochtends op 2 januari, al verantwoordelijk zijn voor het equivalent in klimaatverandering veroorzakende CO² uitstoot vergeleken met wat een inwoner van Tanzania in een heel jaar zou uitstoten. Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk zou hetzelfde punt bereiken om 07:00 uur op 4 januari.” (Ref. The Consumption Explosion).

De gestelde klimaat en milieudoelstellingen worden echter nog altijd niet gehaald. Er is een urgente behoefte naar vernieuwende positieve instrumenten die de nodige gedragsverandering kunnen bewerkstelligen.

Bijdragen aan een betere wereld is jouw winst

Groene currencies versnellen de transitie naar een duurzame economie. Deze instrumenten maken een duurzaam consumptiepatroon tot een aantrekkelijke en voor de hand liggende keuze. Ze sporen mensen aan om lokaal geproduceerd voedsel te kopen; een hernieuwbare energieleverancier te kiezen (of te worden!); en zelfs om energie- en waterbesparende applicaties in hun huis te installeren. Groene currencies stellen mensen in staat om “hun steentje bij te dragen aan het milieu” door hen tegelijkertijd kraakheldere economische voordelen te bieden.

Ontdek hoe wij kunnen helpen bij het realiseren van uw duurzaamheidsdoelstellingen!