Betere overheidsdiensten

Photo credit: Jeffrey Smith

Photo credit: Jeffrey Smith

De verzorgingsstaat staat onder druk. Door zware bezuinigingen zijn lokale overheden en zorginstellingen niet meer in staat om de groeiende zorgvraag te leveren. Daarnaast stellen demografische veranderingen ons voor enorme uitdagingen: de groei van het aantal ouderen betekent tevens groeiende overheidsuitgaven. Op de lange termijn zullen overheden steeds meer moeite hebben om het sociale zekerheidstelsel intact te houden.

Nieuwe hulpmiddelen voor het leveren van overheidsdiensten

Social currencies vormen een aanvulling op professionele zorg. Ze creëren netwerken van wederzijdse ondersteuning door mensen te stimuleren om zorgbehoevenden binnen hun eigen gemeenschap te helpen. Social currencies bieden vele voordelen: ze verlagen de werkdruk en kosten voor professionele hulpverleners; ze verlagen de lasten voor familieleden die regelmatig zorg dragen voor hulpbehoevenden; en ze bieden gemeentes een middel om overheidsdiensten te leveren tegen bescheiden kosten.

Ontdek hoe wij kunnen helpen bij het verbeteren van uw overheidsdiensten.