Geld met een doel

CommCurrency images

 

Geld is een menselijke uitvinding en een sociale afspraak. We kunnen geld opnieuw uitvinden en nieuwe afspraken maken die onze economische, sociale en ecologische behoeften beter reflecteren.

Wat is geld?

Geld is geen natuurlijk of onveranderlijk gegeven. Hoewel we er vaak niet bij stil staan, is het geld dat we gebruiken een keuze van overheden. Commerciële banken brengen de nationale valuta (zoals euro’s of dollars) op de markt via schuldencreatie, en de banken vragen rente om deze geldschepping te financieren. Geld wordt dus actief gevormd en gestuurd.

Wat zijn community currencies?

Omdat geld door mensen is gemaakt, is het mogelijk om het opnieuw te ontwerpen. We kunnen een geldsysteem creëren dat beter aansluit bij onze individuele en collectieve behoeften; bijvoorbeeld door economische relaties te verbinden met het sociale en ecologische domein. Een community currency is een manier om deze economische, sociale en ecologische relaties positief te beïnvloeden. Een dergelijke munteenheid is een betaalmiddel dat het midden houdt tussen een loyaliteitssysteem (bijvoorbeeld een bonuskaart) en conventioneel geld (zoals de euro). De kerneigenschappen van een community currency zijn:

  • het bestaat naast de dollar, de euro en andere geldsystemen;
  • het verbindt doelstellingen van publieke instanties, burgers en bedrijven;
  • het bestaat in papiervorm, elektronisch, of beide.

Community currencies hebben vier hoofddoelen:

  • het bouwen van veerkrachtige lokale economieën en het versterken van bedrijven;
  • het versterken van de leefbaarheid van wijken;
  • het verbeteren van de levering van sociale en informele zorg;
  • het verkleinen van onze ecologische voetafdruk.

Een community currency staat nooit op zichzelf: ze maakt deel uit van een lokaal ecosysteem met specifieke instituties, relaties, en waarden. Community currencies kunnen daarom op diverse manieren worden ontworpen en uitgevoerd. Zo kunnen ze onder andere de vorm aannemen van beloningsprogramma’s, beleggingen, of kaartsystemen. Dit maatwerk zorgt ervoor dat de munteenheid past binnen het lokale sociaaleconomische en politieke milieu. 

Neem contact met ons op om te kijken hoe een community currency het verschil kan maken in uw omgeving.