Partnerorganisaties

Partnerorganisaties spelen een belangrijke rol. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen we ons werk versterken en verbinden aan de maatschappij.

nef (the new economics foundation)

nef is een onafhankelijke denk-en-doe tank die economisch welzijn aanmoedigt en demonstreert. Ze promoten innovatieve oplossingen voor de belangrijkste economische, sociale en milieu uitdagingen van dit moment, en zijn niet bang om tegen de mainstream gedachtegang in te gaan.

Lees meer »

WeHelpen Cooperative

Coöperatief WeHelpen biedt een landelijk platform voor wederkerige hulp en informele zorg. Het coöperatief is opgericht door Achmea, Office Fifty, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley

Lees meer »

Chèque Déjeuner

Chèque Déjeuner is een Franse onderneming die optimale oplossingen biedt aan werkgevers op het gebied van sociaal beleid, door programma’s te stimuleren en te versterken zodat zij waardevolle tools kunnen worden voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer »

Spice

Spice is een sociale onderneming die timebanksystemen ontwikkelt voor gemeenten en overheidsdiensten om zoveel mogelijk mensen te engageren en te empoweren. Spice heeft agency time credits ontwikkeld als een systematische, betaalbare en duurzame methode om zoveel mogelijk mensen te engageren in gemeenschappen als actieve participanten en vrijwilligers, en om overheids- en gemeenschapsdiensten te coproduceren.

Lees meer »

DORA Amsterdam

DORA (Duurzame Ondernemers Regio Amsterdam) is het netwerk van duurzame ondernemers in de regio Amsterdam.

Lees meer »

Economy Transformers

Economy Transformers staat voor beweging, als een grote groep van mensen die zich verdiepen in issues rondom de economie, natuur, duurzame ontwikkeling en het welzijn van eenieder op de lange termijn.

Lees meer »

FairFin

FairFin is een Belgische NGO die milieu- en maatschappijvriendelijke benaderingen tot geld promoot, en naar een rechtvaardige samenleving streeft. FairFin heeft verschillende campagnes voor ethisch bankieren en financieren aangestuurd.

Lees meer »

Pakhuis de Zwijger

Het Pakhuis is Amsterdam’s trefpunt voor creativiteit, innovatie en alternatief denken.

Lees meer »

Social Trade Organisation (STRO)

STRO is een Nederlandse ngo die wereldwijd actief werkt aan de missie om duurzame economische modellen te ontwikkelen en te promoten. Voor een wereld vol ontwikkelingsmogelijkheden, hoge levensstandaarden, culturele en biodiversiteit, gebaseerd op duurzame productie en consumptie.

Lees meer »

International Reciprocal Trade Association (IRTA)

IRTA is de wereldwijde handelsvereniging voor de commerciële barter industrie. IRTA werd in 1979 opgericht met als doel om rechtvaardige en eerlijke praktijk- en operatiestandaarden te promoten binnen de moderne trade en barter, en andere alternatieve kapitaalsystemen industrie, door het bewustzijn en de waarde van deze processen te verhogen voor de gehele wereldwijde gemeenschap.

Lees meer »

Time2Care

Time2Care is een Belgisch coöperatief dat innovatie wil brengen in de huidige sociaal-economische uitdagingen door overheden, organisaties en bedrijven te engageren en samen een zorgzame samenleving te bouwen.

Lees meer »

Societal Transition NL

Dit is een belangengroep die vorm wil geven aan maatschappelijke transities op het gebied van onder meer ondernemerschap, financiën, gezondheidszorg, natuur en milieu en het geldsysteem.

Lees meer »

Kracht in NL

Kracht in NL versterkt sociale en sociaaleconomische innovatie. Kracht in NL mobiliseert, verbindt en inspireert sociale vernieuwers en sociale ondernemingen om concrete veranderingen te realiseren die ten goede komen aan de samenleving, het milieu en de economie.

Lees meer »

Milk Resource Company

Milk is een futuristische, professionele MKB organisatie die externe partijen ondersteunt om betere bedrijfsactiviteiten te realiseren binnen de MKB sector, via kennis en financiën.

Lees meer »

MonNeta

MonNetA is de Duitse Money Network Alliance, die werd opgericht als reactie op de behoefte aan een professioneel netwerk voor onderzoek naar, en de ontwikkeling en ondersteuning van complementary currencies en nieuwe geldsystemen. Onder de leden van MonNetA bevinden zich de meest prominente beoefenaars, bepleiters en academici van Duitsland op het gebied van complementary currencies.

Lees meer »

MyWheels

MyWheels is een innovatief online platform voor het peer-to-peer delen van auto’s in Nederland. Het bedrijf biedt de samenleving een ruime toegang tot mobiliteit door iedereen in staat te stellen om auto te rijden wanneer dit nodig is, zonder er een te bezitten.

Lees meer »

Nestor Solutions

Nestor Solutions is een joint venture die geavanceerde oplossingen biedt om de leefbaarheid van buurten en gemeenschappen te verbeteren.

Lees meer »