Partnerorganisaties

Partnerorganisaties spelen een belangrijke rol. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen we ons werk versterken en verbinden aan de maatschappij.

Twynstra Gudde

Twynstra Gudde is een Nederlands organisatieadviesbureau dat midden in de wereld staat. Zij doorgronden de vragen van de klant en dagen zichzelf dagelijks uit om met de klant te komen tot vernieuwende en werkbare oplossingen. De adviseurs van Twynstra Gudde dragen hiermee bij aan een wereld waar mensen en organisaties zich duurzaam ontwikkelen.

Lees meer »

VGRIP

VGRIP stelt bedrijven in staat om meer meetbare waarde te creëren tegen lagere kosten. Zij doet dit door het vormgeven en uitvoeren van  verbeter- en veranderprogramma’s, strategische trajecten en het begeleiden van transformaties.

Lees meer »

Bancor

De Bprotocol Foundation werd in 2017 opgericht om de ontwikkeling en gebruik van het Bancor-protocol te bevorderen. Bprotocol is een standaard voor het creëren van intrinsiek verhandelbare tokens. Deze smart tokens profiteren van netwerk effecten en algoritmische prijsstelling, waardoor gebruikersgegenereerde tokens naar voren komen en de waardecreatie kunnen democratiseren.

Lees meer »

New economics foundation

Nef is een onafhankelijke denk-en-doe tank die economisch welzijn aanmoedigt en demonstreert. Ze promoten innovatieve oplossingen voor de belangrijkste economische, sociale en milieu uitdagingen van dit moment, en zijn niet bang om tegen de mainstream gedachtegang in te gaan.

Lees meer »

Spice

Spice is een sociale onderneming die timebanksystemen ontwikkelt voor gemeenten en overheidsdiensten om zoveel mogelijk mensen te engageren en te empoweren. Spice heeft agency time credits ontwikkeld als een systematische, betaalbare en duurzame methode om zoveel mogelijk mensen te engageren in gemeenschappen als actieve participanten en vrijwilligers, en om overheids- en gemeenschapsdiensten te coproduceren.

Lees meer »

Social Trade Organisation (STRO)

STRO is een Nederlandse ngo die wereldwijd actief werkt aan de missie om duurzame economische modellen te ontwikkelen en te promoten. Voor een wereld vol ontwikkelingsmogelijkheden, hoge levensstandaarden, culturele en biodiversiteit, gebaseerd op duurzame productie en consumptie.

Lees meer »

Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit een universiteit in Amsterdam. Qoin samenwerkt met de afdelingen Sociologie en Politieke en Administratieve Wetenschappen in de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Lees meer »