SamenDoen partnerschap

SamenDoen Logo_color

SamenDoen is een internationaal partnerschap dat experimenteert met het gebruik van een community currency als een manier om overheidsdiensten te co-creëren tussen lokale overheden, sociale en non-profit organisaties en ondernemingen. Het project wil burgerparticipatie en werkgelegenheid bevorderen in de gemeente Tholen en in Bergen op Zoom.

Volgend op een initiële testfase, ondersteund door het European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013), zal het project volledig financieel onafhankelijk worden en zelfs nieuwe resources genereren voor sociale doeleinden.

 

Dit proEuropean_Unionject wordt ondersteund door het European Union Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS (2007-2013). Dit programma is geïmplementeerd door de Europese Commissie. Het werd opgericht om het implementeren van de doelen van de Europese Unie op het gebied van werk, sociale zaken en gelijke kansen financieel te ondersteunen en draagt zo bij aan het bereiken van de Europe 2020 Strategy goals in deze velden. Het zeven-jarige programma richt zich op alle belanghebbenden die kunnen helpen vorm te geven aan de ontwikkeling van geschikte en effectieve werkgelegenheid, sociale wetgeving en beleid, in de EU-27, EFTA-EEA en EU kandidaat en pre-kandidaat landen. Zie voor meer informatie: ec.europa.eu/social