Missie

Wij geloven dat community currencies betrouwbare, kosteneffectieve en duurzame instrumenten zijn die de samenleving kunnen helpen haar doelen te verwezenlijken.

Qoin ondersteunt gemeenschappen, overheden, bedrijven en financiële instellingen om hun doelen rondom sociale innovatie, duurzaamheid, ondernemerschap en regionale veerkracht te verwezenlijken met behulp van community currencies.

Qoin ontwerpt, verbetert en implementeert al meer dan 15 jaar community currencies als een middel om:

  •    Regionale economische ontwikkeling te stimuleren,
  •    De welstand van het MKB te verbeteren,
  •    Burgers aan te moedigen om een actieve rol te spelen in hun gemeenschap,
  •    Informele zorg en vrijwilligerswerk te versterken,
  •    Consumenten te stimuleren om beter om te gaan met het milieu.