WeHelpen

Tonnie

 

WeHelpen in een online platform voor vrijwilligerswerk in Nederland, dat mensen helpt om te zoeken naar hulp of een gunst op het gebied van informele zorg. Zo hoeft men niet langer uitsluitend afhankelijk te zijn van vrienden en familie, of van professionele zorg. WeHelpen is een middel dat iedereen in staat stelt bij te dragen aan het sociale zorgstelsel.

Het platform is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van een vergrijzende bevolking. Het bouwt voort op huidige sociale ontwikkelingen als individualisering en toenemende mobiliteit, en is een reactie op de effecten van de economische crisis op de verzorgingsstaat en het zorgstelsel. Door een nieuw systeem te bieden dat mensen stimuleert en ondersteunt om elkaar vrijwillig te helpen, wil WeHelpen een sterk netwerk creëren van wederzijdse hulp voor mensen die dit nodig hebben. Door de jaren heen heeft WeHelpen bijgedragen aan het bestrijden van eenzaamheid, het bouwen van sterke gemeenschappen rond bejaarden of mensen met gezondheidsproblemen, en tegelijkertijd de sociale cohesie versterkt.

Qoin heeft het op tijd gebaseerde currency model dat aan de basis van WeHelpen ligt ontwikkeld, en het IT platform voor het uitwisselen van tegoeden gerealiseerd en geïmplementeerd.