Retail currencies

Retail currencies versterken economische banden tussen consumenten en de lokale middenstand. Winkelketens en webshops brengen de lokale middenstand steeds meer in de verdrukking. Retail currencies stimuleren enerzijds consumenten om lokaal te kopen en anderzijds de lokale middenstand zelf om lokale leveranciers te verkiezen boven leveranciers van buiten de regio.

De lokale middenstand is belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarnaast is zij zeer bepalend voor het straatbeeld, de leefbaarheid en het unieke karakter van de binnenstad. Retail currencies dragen ertoe bij dat geld in de lokale economie blijft circuleren. Daardoor worden regio’s veerkrachtiger en weerstaan ze de volatiele mondiale financiele markt beter.

De voordelen op een rijtje:

  • Verhogen van de omzet van onafhankelijke winkeliers en ondernemers
  • Concurrentievoordeel op grote winkelketens en winkeliers die niet deelnemen
  • Sterkere klantenbinding en nieuwe klanten
  • Versterken van de lokale identiteit van stad of dorp (City marketing)
  • Lokale toeleveringsketens verminderen de druk op het milieu door minder transport

Retail currencies zijn technologisch gedreven oplossingen. De transacties vinden plaats via websites, apps en middels NFC betaalkaarten.

Hieronder kunt u een case study naar retail currencies downloaden.