B2B currencies

Business-to-Business currencies hebben tot doel de omzet voor deelnemende MKB’ers te vergroten. Door het MKB de mogelijkheid te geven tegen betaling in een B2B currency extra producten en diensten af te zetten, gaat de liquiditeit erop vooruit en wordt de onderneming sterker. B2B currencies bevorderen zodoende een veerkrachtige lokale economie.

De voordelen voor MBK’ers zijn:

  • De overcapaciteit of overproductie wordt te gelde gemaakt
  • Er wordt bespaard op de kosten van een onderneming
  • De omzet en winstgevendheid nemen toe
  • Toegang tot renteloos krediet
  • Nieuwe klanten

Uit onderzoek blijkt dat B2B currencies een counter-cyclisch effect hebben op het Bruto Nationaal Product: tijdens economische voorspoed neemt activiteit in de B2B currency af terwijl bij economische neergang de activiteit in de B2B currency toeneemt. Voor ondernemers kan deelname aan een B2B currency het negatieve gevolg van een economische crisis temperen.

B2B currencies zijn technologisch gedreven oplossingen. Transacties worden verricht middels websites, apps, sms-betalingen en NFC-betaalkaarten.

Hieronder kunt u een case study naar B2B currencies downloaden.